Informacja dla byłych studentów i pracowników Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku

Informujemy, iż w związku z procesem likwidacji Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania dokumenty w/w Uczelni, które wymagają czasowego przechowywania, zostały złożone w następujących archiwach:

1) Archiwum Państwowym w Koszalinie Oddział Słupsk ul. Lutosławskiego 17
  • w zakresie dokumentów z przebiegu studiów i tzw. „materiałów archiwalnych”,
  • 2) Dokument Biuro Archiwalne- Depozyt Akt Spółka z o.o. w Koszalinie ul. Mieszka I-go 5A
  • w zakresie dokumentów kadrowych i płacowych byłych pracowników WHSZ,