Porozumienie sEaNERGIA szansą dla województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego

Podpisane właśnie porozumienie o współpracy Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA z Samorządami Województw Zachodniopomorskiego i Pomorskiego to początek rozwoju nowoczesnych usług ekoenergetycznych, turystyki oraz turystyki uzdrowiskowej, przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Bałtycki Klaster sEaNERGIA powstał dzięki inicjatywie Rektor Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku – dr Moniki Zajkowskiej oraz prezes spółki Sea Development – dr Elżbiety J. Syrdy.


Bałtycki Klaster sEaNERGIA to nadbałtyckie powiązanie kooperacyjne powstałe na obszarze województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego w celu rozwoju nowoczesnych usług, polegających na innowacjach ekoenergetycznych, służących rozwojowi turystyki - w tym turystyki uzdrowiskowej oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
Porozumienie o współpracy z klastrem podpisały 15.12.2012 r. w Kołobrzegu między innymi: Urzędy w Gryficach, w Karlinie, w Malborku, w Słupsku, w Stargardzie Szczecińskim, a także Powiat Kołobrzeg.
Klaster wychodzi naprzeciw potrzebom rozwoju gospodarczego województw nadbałtyckich, których gospodarka opiera się na turystyce, a problem jej sezonowości zmniejsza efektywność ekonomiczną -  dlatego w pierwszej kolejności skupi się na procesie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań ekoenergetycznych - w celu wypracowania turystyki aktywnej przez cały rok.
Projekt podmiotowo obejmuje dwa obszary gospodarki: energetykę odnawialną oraz turystykę. Oba województwa cechują korzystne warunki wiatrowe - są to regiony o bogatym potencjale odnawialnych źródeł energii.  Z kolei w „Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020”, przyjętej w 2012 r. , podkreślono ponadprzeciętną atrakcyjność turystyczną województwa pomorskiego i fakt, że jest ono trzecią destylacją w Polsce, pod względem udzielonych noclegów, a gospodarka bazuje głównie na turystyce.
Na terenie województwa pomorskiego, jak i zachodniopomorskiego, nie funkcjonowały wcześniej klastry o charakterze międzybranżowym, łączącym turystykę i OZE, co oznacza, że inicjatywa podjęta w projekcie Rektor Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku – dr Moniki Zajkowskiej oraz prezes spółki Sea Development – dr Elżbiety  J. Syrdy ma charakter nowatorski.
Projekt sEaNERGIA łączy jednostki naukowe i biznesowe. Przedstawiciele uczelni wyższych podkreślają, że udział w klastrze pozwoli im na lepsze rozpoznanie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców, a także umożliwi doktorantom pisanie prac doktorskich, rozwiązujących realne potrzeby gospodarcze. Innymi słowy – ma przyczynić się do stworzenia bardzo nowoczesnego laboratorium opartego na integracji różnych źródeł energii, w tym wyspecjalizowanych pod kątem zapotrzebowania sektora turystyki.

Więcej zdjęć w galerii.